HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2014 roku

Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2014 roku


11 stycznia 2014 r.
II Katedra Kardiologii
Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu
"Postępy w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca"
„Niewydolność serca w wieku podeszłym – wyzwania współczesnej kardiologii”

więcej informacji >>31 stycznia 2014 r.
Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego
Konferencja naukowo-dydaktyczna
„Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Wzory dobrych praktyk, oczekiwania, wyzwania”

więcej informacji >>20-21 marca 2014 r.
Katedra i Klinika Geriatrii
Konferencja międzynarodowa
„20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU”
więcej informacji >>29 marca 2014 r.
Collegium Medicum UMK
Bydgoska Izba Lekarska
Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UMK
Konferencja naukowa - Bydgoskie Spotkania Bioetyczne
„Bioetyczne, medyczne i psychologiczne aspekty tożsamości płci”
więcej informacji >>5 kwietnia 2014 r.
Zakład Inżynierii Tkankowej
II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
więcej informacji >>9-10 maja 2014 r.
Collegium Medicum UMK
III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
„Per scientiam ad salutem aegroti”
więcej informacji >>14 maja 2014 r.
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego
więcej informacji >>15 maja 2014 r.
Studenckie Koło Naukowe Chirurugii Onkologicznej
przy Katedrze Chirurgii Onkologicznej
Sesja Młodych
przy XX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
więcej informacji >>21-21 maja 2014 r.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
więcej informacji >>6-7 czerwca 2014 r.
Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Konferencja „Coronary Syndromes - questions and answers”
więcej informacji >>24-27 czerwca 2014 r.
Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2014
więcej informacji >>8-10 września 2014 r.
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
więcej informacji >>10-12 września 2014 r.
Katedra i Zakład Chemii Leków
Wydział Farmaceutyczny
Konferencja naukowa
"Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej"
połączona z obchodami 30-lecia powołania Wydziału Farmaceutycznego
więcej informacji >>11-12 września 2014 r.
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii
Konferencja naukowa
"Czystość i brud. Higiena w średniowieczu"
więcej informacji >>18-20 września 2014 r.
Katedra i Zakład Mikrobiologii
I Ogólnopolska Konferencja
"Drobnoustroje w świecie człowieka - Drobnoustroje oportunistyczne"
więcej informacji >>19-20 września 2014 r.
Collegium Medicum UMK
Polskie Towarzystwo Andrologiczne
Sympozjum naukowo-szkoleniowe
”Problemy płodności mężczyzn”
więcej informacji >>5-7 grudnia 2014 r.
Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
MŁODA FARMACJA przy Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodej Farmacji w Bydgoszczy
"Alergia - problem XXI wieku".
więcej informacji >>

2013 rok - informacje archiwalne >>

2012 rok - informacje archiwalne >>