HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2013 roku

Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2013 roku

ICNP - od Teorii do Praktyki: Możliwości wdrożenia w województwie kujawsko-pomorskim plakat9 stycznia 2013 r.
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Konferencja naukowo-szkoleniowa
„ICNP - od Teorii do Praktyki:
Możliwości wdrożenia w województwie kujawsko-pomorskim.”

więcej informacji >>Postępy w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca plakat12 stycznia 2013 r.
II KATEDRA KARDIOLOGII
Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu
„Postępy w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca”
"Kiedy farmakoterapia nie wystarcza.
Rola elektroterapii w leczeniu chorych z niewydolnością serca."

więcej informacji >>I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej plakat2 marca 2013 r.
Zakład Inżynierii Tkankowej
I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
więcej informacji >>19-20 kwietnia 2013 r.
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
40th Congress of Neurootology & Equilibriometric Society
XL International NES Congress
więcej informacji >>26-27 kwietnia 2013 r.
II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
„Per scientiam ad salutem aegroti”
więcej informacji >>Dawna Medycyna i Weterynaria plakat8-10 maja 2013 r.
Zakład Teorii Pielęgniarstwa 
Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Dawna Medycyna i Weterynaria”
więcej informacji >>24-25 maja 2013 r.
Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Konferencja naukowo-szkoleniowa z warsztatami operacyjnymi
więcej informacji >> 5-7 czerwca 2013 r.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
VII Zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
IX Konferencja „Zaawansowane Operacje Laparoskopowe”
więcej informacji >>6-9 czerwca 2013 r.
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK
Klinika Neurochirurgii 10 WSK w Bydgoszczy
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
więcej informacji >>21-22 czerwca 2013 r.
Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Międzynarodowa konferencja naukowa „Platelets and Coronary Interventions”
więcej informacji >>5 września 2013 r.
Katedra i Zakład Muzykoterapii
Interdyscyplinarne ujęcie terapii muzyką
więcej informacji >>12-13 września 2013 r.
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii
Konferencja naukowa
"Czystość i brud. Higiena w starożytności"
więcej informacji >>20-21 września 2013 r.
Katedra i i Zakład Mikrobiologii
IV Ogólnopolska konferencja POMORSKIE SPOTKANIA Z MIKROBIOLOGIĄ
”Drobnoustroje w świecie człowieka”
więcej informacji >>19 października 2013 r.
II Katedra Kardiologii (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK)
Katedra i Klinika Kardiochirurgii (Wydział Lekarski CM UMK)
Konferencja naukowo–szkoleniowa
”Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – aktualne potrzeby i możliwości”
więcej informacji >>7-12 grudnia 2013 r.
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa
IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne
więcej informacji >>

2012 rok - informacje archiwalne >>