HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2012 roku

Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2012 roku

28 stycznia 2012 r.
II KATEDRA KARDIOLOGII
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Terapia w kardiologii - aktualne możliwości i nowe wyzwania”
pdfwięcej informacji >>173.95 KB
19-20 marca 2012 r.
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu”
więcej informacji >>
23-24 marca 2012 r.
DOKTORANCI COLLEGIUM MEDICUM UMK
Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Per scientiam ad salutem aegroti”
więcej informacji >>
13-14 kwietnia 2012 r.  
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
BIBLIOTEKA MEDYCZNA
III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”
więcej informacji >>
17-18 maja 2012 r.  
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego  
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
docwięcej informacji >>28.50 KB
30 maja - 1 czerwca 2012 r.  
KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
XXI Konferencja Naukowo-szkoleniowa z warsztatami operacyjnymi
pdfwięcej informacji >>104.78 KB
docramowy program warsztatów operacyjnych >> 21.50 KB
pdfplan wykładów >> 67.49 KB
2-8 września 2012 r.
KATEDRA PSYCHIATRII
Międzynarodowe warsztaty z zakresu psychiatrii dla młodych badaczy"Psychiatric Summer School"
pdfwięcej informacji >>63.05 KB
pdfprogram warsztatów >>53.27 KB
6-7 września 2012 r.
KATEDRA I ZAŁAD BIOLOGII I BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ
Konferencja "Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych"

Jest to druga konferencja z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Botaniczne oraz 3 wyższe uczelnie Bydgoszczy i Torunia. Jej celem jest analiza zachowania różnorodności flory i roślinności łąk na tle ich użytkowania i procesów ekologicznych. Oczekiwana jest dyskusja na temat kierunków, tempa i mechanizmów zmian flory i zbiorowisk roślinnych oraz możliwości działań praktycznych dla zachowania różnorodności biologicznej łąk.
14-15 września 2012 r.
KATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI
Konferencja „Rozwój metod diagnostyki i terapii funkcjonalnej wymogiem współczesnej rehabilitacji”
więcej informacji >>
28-29 września 2012 r.

Septieme Seminaire de Pneumologie

Temat przewodni to choroby płuc jako problem interdyscyplinarny w praktyce internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, alergologa, chirurga, transplantologa, anestezjologia czy specjalisty chorób zakaźnych.
pdfWięcej informacji >>365.16 KB
4-6 października 2012 r.
KATEDRA CHIRURGII NAUCZYNIOWEJ I ANGIOLOGII
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO
IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
pdfwięcej informacji >>174.50 KB
12-13 października 2012 r.
KATEDRA PSYCHIATRII
Nowe Trendy w Psychiatrii

Szybki postęp w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności, aby sprostać oczekiwaniom, zarówno ciągłego rozwoju psychiatrii jako dyscypliny naukowej, jak również poszukiwaniom nowych, skutecznych metod terapii osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Konferencja — wpisując się w te oczekiwania — umożliwia ich realizację dając płaszczyznę dla wykładów i warsztatów prezentowanych przez wybitnych znawców problemu.27 października 2012 r.
KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, ALERGOLOGII I GASTROENTEROLOGII
KATEDRA PEDIATRII, HEMETOLOGII I ONKOLOGII
Konferencja ogólnopolska Standardy w pediatrii II