HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencja naukowa "Czystość i brud. Higiena w średniowieczu"

Konferencja naukowa "Czystość i brud. Higiena w średniowieczu"

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zaprasza na
konferencję naukową

pt.
Czystość i brud. Higiena w średniowieczu.
Bydgoszcz, 11-12 września 2014 r.

pdfSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >>543.18 KB

Czystość i brud. Higiena w średniowieczu zdjęcieRozpowszechniony dziś termin „higiena” wszedł do użytku dopiero na początku XIX w., jednakże instynktowne pragnienie zachowania zdrowia żywione przez człowieka, a stanowiące istotę higieny, jest znacznie starsze. Dowodzą tego rozmaite zabytki kultury materialnej, źródła pisane oraz ikonografia. Znaczna, choć często odmienna od naszej, rola higieny w świecie średniowiecza powodowała, że: ablucje, posty, wypoczynek, zabiegi przy ciałach zmarłych, przybierały często sakralny, zrytualizowany charakter. Kwestią higieny zajmowali się zarówno teolodzy, mnisi, medycy, jak i prawodawcy, albowiem szeroko rozumiana troska o zachowanie lub przywrócenie fizycznej i duchowej czystości, a zarazem obawa przed zagrożeniami jakie niósł ze sobą rozmaicie pojmowany brud, cechowała życie jednostek i całych społeczności.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji, jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w średniowieczu? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych specjalności - medycyny, średniowiecza, kultury i sztuki oraz archeologów i filologów. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tym samym cyklu konferencji naukowych dotyczących kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po XX w.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, iż do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie).Organizator:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
 • Katedra i Zakład Higieny i EpidemiologiiWspółorganizatorzy:

 • Zakład Historii Średniowiecza
  (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Zakład Historii Średniowiecznej
  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Katedra Historii Kultury
  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego
  (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)Informacji udziela:
dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62