HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2014

Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2014

Program Letniego Sympozjum Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii 2014„Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej
i Intensywnej Terapii 2014”

Tleń - Bory Tucholskie

24-27 czerwca 2014 r.

PROGRAM >>

Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2014, które odbędzie się w dniach 24-27 czerwca 2014 roku w Tleniu, jest już dziesiątą konferencją dotycząca postępów w medycynie ratunkowej z udziałem wykładowców oraz uczestników z kraju – organizowaną przez Katedrę Medycyny Ratunkowej i Katastrof.
Patronat Honorowy sympozjum objął Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy - prof. dr hab. Jan Styczyński.
Konferencja będzie miała charakter naukowo – szkoleniowy, w ramach, której zostaną przedstawione referaty szkoleniowe oraz prace naukowe – sesje plenarne i wystąpienia ustne.
Sympozjum będzie ważnym forum przedstawiania dorobku naukowego polskiej medycyny ratunkowej. W szerokim wachlarzu zagadnień poruszanych w nadchodzącym spotkaniu będą takie tematy jak: wybrane zagrożenia środowiskowe sezonu letniego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, wybrane zagadnienia zagrożeń terrorystycznych i zdarzeń masowych, stany zagrożeń zdrowotnych w położnictwie i ginekologii oraz wiele istotnych zagadnień dotyczących procedur klinicznych medycyny ratunkowej, w tym wczesne rozpoznanie i leczenie infekcji, leczenie poresuscytacyjne. Szczególnym wyzwaniem nadchodzącego spotkania będzie debata dotycząca finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Obszerny program obrad zostanie wzbogacony realizacją warsztatów między innymi w zakresie psychologicznych zasad postępowania z pacjentem trudnym oraz komunikacji interpersonalnej w zespole, zagadnień prawnych, jak: sądowo-lekarska odpowiedzialność zawodowa w procesie karnym i cywilnym, ultrasonografii w praktyce szpitalnego oddziału ratunkowego oraz trudnych dróg oddechowych - co nada szczególny charakter temu przedsięwzięciu.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sympozjum oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej: www.medycynaratunkowa.wroc.pl  


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

Główny Sekretarz Konferencji
mgr Julita Soczywko

Sekretariat konferencji - koordynator
mgr inż. Agnieszka Werkowska