Aktualności

Aktualności

Bydgoszcz uRZEKA

Bydgoszcz uRZEKA

Miło nam poinformować, że Dział Promocji i Informacji CM zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na hasło promujące miasto Bydgoszcz. Hasło „Bydgoszcz uRZEKA” zostało wyłonione spośród ponad tysiąca propozycji, które wpłynęły w eliminacjach.

Na początku października 2013 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ogłosiło konkurs na hasło promocyjne Bydgoszczy. Jego celem było przesłanie na adres TMMB „celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego w...
 
 
Współpraca w ramach ELLAN

Współpraca w ramach ELLAN

Collegium Medicum UMK bierze udział w projekcie międzynarodowym "ELLAN – Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości". W dniach 25-26 października 2013 r. w Brukseli odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt, w którym uczestniczyli przedstawiciele 28 partnerów zaangażowanych w jego realizację.

Celem projektu jest opracowanie europejskich ram kompetencji do pracy z osobami starszymi w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Projekt zwiększy wielostronną współpracę...
 
 
Rzecznik od mediacji

Rzecznik od mediacji

Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został rzecznikiem akademickim UMK. Jego głównym zadaniem jest pomaganie w polubownym rozwiązywaniu sporów na Uczelni.

Dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.

Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. W swojej działalności Rzecznik kieruje się...
 
 
Rektor docenił

Rektor docenił

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Rektora UMK odbyła się 17 października 2013 r. Podczas uroczystości w Collegium Maximum UMK rektor prof. Andrzej Tretyn nagrodził pracowników naukowych w kilku kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej; za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej; za osiągnięcia w działalności organizacyjnej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na...
 
 
Inwestycja przekazana Szpitalowi

Inwestycja przekazana Szpitalowi

W dniu 29 listopada 2013 r. nastąpiło formalne przekazanie przez Collegium Medicum UMK Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy budynku Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Z uwagi na nowoczesność i wysokie zaawansowanie technologiczne obiektu wraz z jego wyposażeniem, okres jaki upłynął od uroczystego otwarcia budynku w dniu 18 września 2013...
 
 
Perełka Bydgoszczy dla Collegium Medicum UMK

Perełka Bydgoszczy dla Collegium Medicum UMK

Collegium Medicum UMK zyskało nowy budynek na potrzeby utworzenia w najbliższej przyszłości wydziału lekarsko-dentystycznego. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski przekazał 8 października 2013 r. aktem darowizny na ręce Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna historyczny bydgoski obiekt mieszczący się przy ul. Dworcowej 63 i 65a.

Uroczystość podpisania aktu notarialnego dotyczącego darowizny odbyła się w najokazalszej sali nowo przekazanego budynku. W akcie darowizny określono cel,...
 
 
Inauguracja w Bydgoszczy

Inauguracja w Bydgoszczy

1 października 2013 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nowy rok akademicki rozpoczęło 30 tysięcy studentów i 4300 pracowników. Podczas tegorocznej inauguracji tytuł Doktora Honoris Causa UMK otrzymał prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz, współzałożyciel Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która od 2004 roku jako Collegium Medicum jest częścią UMK. Profesor Mackiewicz...
 
 
Narada o inwestycjach wieloletnich

Narada o inwestycjach wieloletnich

18 września 2013 r. odbyła się w Collegium Medicum UMK narada rozliczeniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozliczania inwestycji wieloletnich realizowanych przez uczelnie medyczne w Polsce, którą poprowadził Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Collegium Medicum UMK oraz innych uczelni medycznych realizujących inwestycje wieloletnie:...
 
 
Nasze wydziały wysoko ocenione

Nasze wydziały wysoko ocenione

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, po raz pierwszy według nowych zasad, ocenił potencjał jednostek naukowych i wskazał te najbardziej prestiżowe. Wysoko oceniono dwa wydziały Collegium Medicum UMK - Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny, którym przyznano kategorię naukową A. Wydziałowi Nauk o Zdrowiu została przyznana kategoria B.

Ocena jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań...
 
 
Nowy obiekt szpitalny

Nowy obiekt szpitalny

17 września 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Collegium Medicum UMK jako inwestorem a firmą BUDIMEX S.A. jako generalnym wykonawcą zadania pn. Budowa obiektu szpitalnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przynoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9.

Wartość podpisanego kontraktu...