HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Dom Studencki nr 3

 Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 46 ,85-090 Bydgoszcz
  • W budynku znajduje się recepcja.
  • Kierownik: inż. Małgorzata Kaczmarek - tel. 52 585 39 70
  • Ilość kondygnacji – 7 (od poziomu parteru do VI piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; drzwi otwierane ręcznie.
Brak windy zewnętrznej, platform.
Na parkingu wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się 3 klatkami schodowymi prowadzącymi z parteru na VI piętro, przy schodach poręcze.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
W budynku znajdują się 2 windy wewnętrzne.

Segmenty mieszkalne

W budynku znajduje się 12 pokojów 2-osobowych z toaletą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • w windzie na przyciskach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

  • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
  • brak dotykowych systemów ewakuacyjnych, głosowy system ewakuacyjny DSO
  • znajduje się system dźwiękowy sygnalizacji (na wypadek pożaru)