HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Dom Studencki nr 1

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6, 85-796 Bydgoszcz
 • W budynku znajduje się portiernia oraz biuro kierownika
 • Kierownik: mgr Krystian Marciniak - tel. 52 585 60 99
 • Ilość kondygnacji: klatki I-IV - 6 (od poziomu piwnicy do IV piętra), klatki V-VI - 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi 6 wejść (do poszczególnych klatek schodowych):

 • wejście do klatki schodowej z poziomu „0”
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie

Brak windy zewnętrznej, platform. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się sześcioma klatkami schodowymi (po jednej w każdym wejściu) prowadzącymi w przypadku klatek I-IV na IV piętro, a w przypadku klatek V i VI na III piętro; przy schodach poręcze. Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. W budynku brak wind wewnętrznych.

Segmenty mieszkalne

W budynku brak pokojów dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna. w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajdują się trzy schodowe krzesła ewakuacyjne
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 • brak systemu dźwiękowego, sygnalizacji (na wypadek pożaru)