HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Dom Akademicki nr 1

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 44,85-090 Bydgoszcz
 • W budynku nie ma portierni, w klatce III znajduje się biuro kierownika.
 • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 52 585 36 31
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą 4 wejścia ( do poszczególnych klatek schodowych ):

 • wejście do klatki schodowej z poziomu „0”
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie

Brak windy zewnętrznej, brak podjazdów, pochylni, platform.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się czterema klatkami schodowymi (po jednej w każdym wejściu) prowadzącymi na III piętro; przy schodach poręcze.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoju dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 • brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru)