HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Budynek Wydziału Farmaceutycznego

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jurasza 2, 85-092 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 37
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne z poziomu „0” (nawierzchnia o lekkim nachyleniu),
 • wejście z boku budynku (schody z poręczami).

Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.

W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra.
Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • terminal tyflograficzny (umieszczony w wiatrołapie) z bikonem udźwiękowionym z rozmieszczeniem pomieszczeń na parterze z wbudowanym głośnikiem,
 • plany tyflograficzne wewnętrzne (umieszczone na I i II piętrze) z rozmieszczeniem pomieszczeń na I i II piętrze,
 • nakładki na poręcze z napisem w alfabecie Braille'a,
 • ścieżki dotykowe ( wypukłe oznaczenia poziome ) z elementami prowadzącymi ( liniami i pasami ) oraz znakami ostrzegawczymi ( pola uwagi ).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a (drzwi do pomieszczeń)
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych