HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Techników 3

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 58 00
 • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek: mgr Karolina Kojro - tel. 52 585 39 17
 • Ilość kondygnacji - 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne oznaczone (schody z poręczami),
 • wejście z tyłu obiektu (schody), obok podjazd z poręczami dla osób z niepełnosprawnością.

Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną główną klatką schodową - komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze.
W budynku znajduje się platforma przyschodowa, poruszająca się od poziomu piwnicy do II piętra.
Brak wind.
W budynku wyznaczone ścieżki naprowadzające z poziomymi polami uwagi.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
W obiekcie zainstalowano system naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących (z komunikatami głosowymi) na telefony komórkowe oparty o system operacyjny Android i IOS.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku znajdują się:

 • tablice informacyjne,
 • terminal tyflograficzny,
 • plany tyflograficzne,

  Brak infokiosku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • znajdują się oznaczenia pomieszczeń oraz tablica z rozmieszczeniem pomieszczeń piwnicznych w alfabecie Braille'a
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych