HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Świętojańska 20

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 54 16
 • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Marta Wika – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne (stopień),
 • dwa wejścia od strony parkingu (próg).

Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

   Ewakuacja

   W budynku:
   • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
   • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
   • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)