HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Sandomierska 16

Budynek dydaktyczny Sandomierska 16

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 54 08
 • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Karolina Kojro – tel. 52 585 39 17
 • Ilość kondygnacji - 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
W budynku znajduje się zewnętrzna przeszklona winda – komunikacja od poziomu „0” do I piętra.
Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:

 • klatka główna schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze.

Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
Brak platform.
W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku znajdują się tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych