HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Łukasiewicza 1

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz,
 • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 59 00,
 • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15,
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Karolina Kojro - tel. 52 585 39 17,
 • Ilość kondygnacji - 5 (od poziomu piwnicy do III piętra).

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
Po prawej stronie budynku znajduje się zewnętrzna przeszklona winda – komunikacja od poziomu „0” do III piętra.
Wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • dwie klatki schodowe – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, na każdej kondygnacji klatka wydzielona drzwiami, przy schodach poręcze,
 • jedna klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.

W budynku znajduje się winda - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.
Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku znajdują się tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, I piętrze (Katedra Anatomii) , II piętrze i III piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 

 

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajdują się sygnalizatory akustyczne z funkcją komunikatów głosowych (na wypadek pożaru)
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych