HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Kurpińskiego 5

Budynek dydaktyczny Kurpińskiego 5

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji – 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra (miejscowe przewężenia), przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. Przemieszczanie utrudnione przez wąskie korytarze.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.