HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Dębowa 3

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 54 00
 • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Marta Wika – tel. 52 585 39 80
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra), przy schodach poręcze.
Boczna klatka schodowa – droga ewakuacyjna z poziomu piwnicy na parter.
Brak wind, platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja:

W budynku:

 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych