HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Centrum Symulacji Medycznych

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 60 00
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”.

Wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:

 • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.

W budynku winda – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.
W budynku platforma schodowa ułatwiająca dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
W budynku wyznaczone ścieżki naprowadzające z poziomymi polami uwagi.
W obiekcie zainstalowano system naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących (z komunikatami głosowymi) na telefony komórkowe oparty o system operacyjny Android i IOS.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku znajdują się:
- tablice informacyjne,
- plany tyflograficzne,
Brak infokiosku.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdej kondygnacji.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna
 • znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille'a
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych