HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul.Skłodowskiej 9

 

Budynek audytoryjny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 21
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): Magdalena Cackowska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na II piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych