HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Budynek F

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 33 50
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): Magdalena Cackowska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne (schody z poręczami), drzwi otwierane automatycznie,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu do windy z poziomu „0”.

Brak podjazdów, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.
W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do III piętra (możliwość zjazdu na poziom „0” – wyjście z budynku).
Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
Brak planów dotykowych.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze,

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajdują się przenośne pętle indukcyjne:
 • - w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu (parter)
  - w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (II piętro)
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożaru (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 •