HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Budynek D

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna na budynku (opiekun budynku): Magdalena Cackowska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji – 2 (z poziomu parteru na I piętro)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0.
Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnej
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się krzesło ewakuacyjne
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych