HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Budynek A

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): Magdalena Cackowska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne (schody z poręczami),
 • wejście boczne (schody z poręczami).

Brak podjazdów, pochylni, platform.
Zainstalowana winda zewnętrzna z dostępem z poziomu „0” do I piętra wycofana z użytkowania ze względów technicznych.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa (wejście boczne) - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.

Brak możliwości korzystania z windy. Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających poruszanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
Brak planów dotykowych.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze (wejście główne).

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się przenośna pętla indukcyjna w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (II piętro)
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych