Collegium Medicum UMK

Pomoc materialna dla studentów 2017/2018 (archiwum)

Regulamin Pomocy Materialnej

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga 5.10.2017 r. został uruchomiony generator wniosków stypendialnych w systemie USOSweb. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendiów zobowiązani są do wygenerowania wniosków, a następnie wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Studenci ubiegający się o stypendium specjalne przed wygenerowaniem wniosku...