Collegium Medicum UMK

GENERATOR

Od 1 października 2014 roku przyznawanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się za pomocą generatora znajdującego się w systemie USOSweb. Po uzupełnieniu danych z niezbędnych dokumentów będziesz w stanie wygenerować z systemu oświadczenie o średnich dochodach oraz wniosek o stypendium socjalne, które musisz złożyć w siedzibie komisji stypendialnej. UWAGA STUDENCIE! Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś numeru konta do systemu USOS zrób to przed wypełnieniem wniosku...