Collegium Medicum UMK

Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2013/14 (archiwum)


STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Stypendia socjalne, stypendia specjalne oraz zapomogi:

Stypendium socjalne wynosić będzie w zależności od dochodu:

Poziom dochodu Wysokość stypendium 0 - 250,99 540 zł 251 - 500,99 460 zł 501 - 782,60 350 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosić będzie 220 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w...