HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW 2020 r.

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW 2020 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 14 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2297)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 1 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 658)

Szczegółowa procedura składania wniosków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jest określona pdfZarządzeniem Nr 199 Rektora UMK 276.32 KB

Wnioski o stypendium ministra z upoważnienia Rektora przygotowują koordynatorzy uczelniani

kampus toruński:       Justyna Roszak, Joanna Zielińska

     stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611-20-73

Collegium Medicum: Joanna Światowa

     stypendium.ministra@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-88

Korespondencja dotycząca stypendium ministra powinna być kierowana wyłącznie na powyższe adresy.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendium ministra dla najlepszych studentów należy składać poprzez system ZSUN/OSF.

Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2020 r.

TERMINY

do 6 października 2020 r.

Studenci zgłaszają chęć złożenia wniosku o przyznanie stypendium ministra odpowiednim koordynatorom uczelnianym za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz telefon kontaktowy studenta.

od 1 października 2020 r.

Koordynatorzy przekazują studentom loginy i hasła do systemu OSF.

do 13 października 2020 r.

Studenci wypełniają we wnioskach części B i C. Wygenerowane z systemu robocze pliki pdf przesyłają koordynatorom poczta elektroniczną.

do 25 października 2020 r.

Koordynatorzy, po weryfikacji danych osobowych studentów przez dziekanaty, wysyłają wnioski o stypendia do MNiSW.