Collegium Medicum UMK

I Międzynarodowa Sesja Geriatrii i Gerontologii Młodych Naukowców

I Międzynarodowa Sesja Geriatrii i Gerontologii Młodych Naukowców

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową Sesję Geriatrii i Gerontologii Młodych Naukowców, która odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy
- stan aktualny i przyszłość”
29 maja 2015 r. Bydgoszcz
Mając świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki, pragniemy zaprosić do wspólnej...