>> Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń oraz wykonanie robót związanych z montażem stojaków rowerowych przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy

>> Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń oraz wykonanie robót związanych z montażem stojaków rowerowych przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń oraz wykonanie robót związanych z montażem stojaków rowerowych przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy
 Oferty należy składać do 25 września 2017 r. do godz. 11:00 


Osoby do kontaktu:

mgr inż. Radosław Gutowski
e-mail: radoslaw.gutowski@cm.umk.pl  
tel. 52 585-38-26