COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych:
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
tel./fax 52 585-34-77
środa 12:00-14:00

obsługa administracyjna: mgr Barbara Góralczyk, tel. 52 585-34-76
wtorek 13:00-15:00, czwartek 13:00-15:00
e-mail: specjalizacja.ldmm@cm.umk.pl

adres do korespondencji:
Katedra Patofizjologii, Zakład Zaburzeń Hemostazy
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
z dopiskiem "specjalizacja"

We wszystkich sprawach dotyczących specjalizacji można kontaktować się z pracownikami Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych:
mgr Zdzisława Wiekierak, tel. 52 349-77-67
mgr Marzena Wolender, tel. 52 349-77-65
pn. - pt. 7:30 - 15:30, wtorek: 8:00 - 16:00