HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - Budynek E

Klub Inicjatyw Studenckich

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. 3 Maja 3 ,85-016 Bydgoszcz
 • W budynku nie ma portierni.
 • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 52 585 36 31
 • Ilość kondygnacji – 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne schodami,
 • wejście boczne z poziomu „0”,
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Brak windy zewnętrznej, platform.
Na parkingu ogólnodostępnym CM UMK przy ulicy Jagiellońskiej 13-15 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z których mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością przebywające w obiekcie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się klatką schodową prowadzącą z piwnicy na piętro; przy schodach poręcze.
Komunikacja od strony wejścia bocznego do poziomu wysokiego parteru może odbywać się dodatkowo z użyciem platformy przyschodowej.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma tablic informacyjnych, brak planów dotykowych oraz infokiosku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 • brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru)