HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum

Dostępność architektoniczna - ul. Karłowicza 24

 

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 37 63
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu parteru do IV piętra (nadbudowa z częścią rekreacyjną dla studentów)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
Przed budynkiem wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do III piętra, przy schodach poręcze.
W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do IV piętra.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.