DNIP - informacje wnioski pozostałe

DNIP - informacje wnioski pozostałe

  
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 
 
 Na każdym etapie przygotowania poszczególnych dokumentów przez Wnioskodawcę (Kierownika Projektu) możliwe są
 
konsultacje pracownikami Działu Nauki i Projektów CM.
 
 
 Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest uzyskanie zgody władz Uczelni na Zgłoszeniu Projektu.
 
 
 ETAP I - Zgłoszenie Projektu
 
Wnioskodawca (Kierownik Projektu) składa do Działu Nauki i Projektów CM (na adres: projekty@cm.umk.pl):
 
1. Zgłoszenie Projektu (prosze o kontakt z Działem w celu otrzymania dokumentu - projekty@cm.umk.pl)
 
 
3. Umowę o dofinansowanie - wzór wynikający z Regulaminu danego konkursu 
 
4. W przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum
a. Umowę konsorcjum  – wzór do weryfikacji
b. Jeżeli Liderem jest CM UMK – oświadczenie o kwalifikowalności VAT u pozostałych konsorcjantów
c. Jeżeli Liderem jest inny podmiot - oświadczenie o kwalifikowalności VAT u Lidera
 
5. Inne obowiązkowe załączniki niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie – wzory wynikające z Regulaminu danego konkursu
 
 
Po przesłaniu dokumentów, Wnioskodawca (Kierownik Projektu) otrzyma informację zwrotną dot. Opiekuna administracyjnego (pracownik Działu Nauki i Projektów CM) dla danego Zgłoszenia / Wniosku o dofinansowanie oraz dalsze instrukcje/komentarze do przesłanych dokumentów.
 
 
ETAP II - Weryfikacja wniosku o dofinansowanie
 
Po otrzymaniu zgody Rektora na podjęcie dalszych działań, niezbędne jest dostarczenie do weryfikacji Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (zgodnie z Regulaminem danego konkursu) do Działu Nauki i Projektów CM na adres projekty@cm.umk.pl.
 
Prosimy o dostarczanie wniosków w pliku pdf stworzonym w Generatorze Wniosków.
 
  
ETAP III - Ostateczna wersja dokumentów
 
Ostateczna wersja dokumentacji dot. Projektu (w tym m.in. Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami) musi być złożona do Działu Nauki i Projektów CM minimum 5 dni roboczych przed upływem terminu złożenia aplikacji do Instytucji Finansującej.
 
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: projekty@cm.umk.pl. 
 
 

 
Podstawowe dane do wniosku o dofinansowanie
  
docDane jednostki 60.5 KB (dotyczy konkursów NCN)
 
docDane jednostki 67.5 KB- NCN MINIATURA 6
 

 
Akty prawne:
TBA