HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - konkursy NAWA

DNIP - konkursy NAWA

strona na bieżąco aktualizowana
 
 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 

  
Konkursy - Projekty finansowane ze źródeł Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 
 

 

 
Konkurs umożliwia doktorantom wzięcie udziału w stażach, podczas których będą mogli zdobyć doświadczenie naukowe w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązać międzynarodową współpracę naukową.
Termin aplikowania w NAWA
do 10 grudnia 2024 . do godz. 15:00
Zakres tematyczny
W ramach programu doktorant może otrzymać środki na wyjazd od 3 do 6 miesięcy.
Dofinansowanie obejmuje koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznych ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
W przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun. 
• termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 10.11.2024
 
 
Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.
• Termin aplikowania w NAWA
 do 10 grudnia 2025 r. do godz. 15:00
• Zakres tematyczny
W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:
·         prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
·         pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
·         odbyciu stażu doktorskiego;
·         realizacji części kształcenia; 
·         dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 
• termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 01.12.2025 
 

 

Komponent krajowy programu im. Mieczysława Bekkera - edycja 2020-Nabory trwające - NAWA

 Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2020, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego
 
Podmioty uprawnione do aplikowania: Wniosek składa polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego, wspólnie z uprawnionym Naukowcem.
• Termin aplikowania w NAWA
Nabór w systemie NAWA trwa do 1 lipca 2024 r. do godz. 15:00
Zakres tematyczny 
W ramach komponentu zapewnione będzie finansowania ich wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego oraz przy zobowiązaniu tej instytucji do zatrudnienia Naukowca na łączny okres min. 12 miesięcy. Komponent krajowy pozwoli Naukowcom na optymalne wykorzystanie stypendium w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, a także pomoże stworzyć dla nich stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Efektem tego działania będzie tworzenie przez Naukowców samodzielnych zespołów badawczych gotowych do realizacji kolejnych grantów badawczych.
Jako okres realizacji Komponentu krajowego przyjmuje się 12 miesięcy.
•  termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 20.06.2024