HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - Zlecenia usług naukowo-badawczych

DNIP - Zlecenia usług naukowo-badawczych

  
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
  


 
 
Zlecenia usług naukowo-badawczych
 
 
Informacja ogólne
 
WAŻNE ! Jednostka organizacyjna/Naukowiec nie może zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Uczelni
 
 
Procedura
 
Wnioskodawca składa wniosek w systemie WORKFLOW.
 
We wniosku niezbędne jest wskazanie wszystkich danych dotyczących przedmiotu zamówienia (usługi naukowo-badawczej).
 
Wnioskodawca powinien załączyć ofertę do wniosku w systemie WORFKLOW.
 
System WORKFLOW
 
 
 
 
Po przekazaniu wniosku do realizacji w systemie WORKFLOW, Dział Nauki i Projektów CM przeprowadza wybór Wykonawcy zgodny z Regulaminem Zamówień Publicznych oraz Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
WAŻNE ! 
Wnioskodawca otrzymuję kopię dokumentu w celu potwierdzenia wykonania usługi.
 
Jeżeli Wnioskodawca otrzyma oryginał faktury od Wykonawcy, dokonuje opisu potwierdzającego wykonanie usługi, a następnie przekazuje dokument do Działu Nauki i Projektów minimum 7 dni przed terminem płatności.

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za wykonanie usługi, wymagana jest zgoda Z-cy Kanclerza ds. CM (zgodnie z Pismem Okólnym nr 3 z dn. 05.04.2023r.) .

 
  
Dane do faktury:
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
NIP PL 8790177291