HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - Inwestycje w zakresie aparatury

DNIP - Inwestycje w zakresie aparatury

 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
  

 
Inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500.000 zł
 
Informacje ogólne
 
Wnioski o przyznanie dotacji na aparaturę stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą (tj. inwestycję aparaturową o wartości jednostkowej ponad 500 000 zł) składane są poprzez system teleinformatyczny OSF (https://osf.opi.org.pl)

 
Pomoc merytoryczna – szkoły wyższe P. Iwona Rybczyńska tel. (22) 50-17-860
 
 Akty prawne
 
 
Procedura składania wniosków
 
1. Wnioskodawca przesyła szkic wniosku z systemu OSF do Działu Nauki i Projektów CM do weryfikacji.
 
 
2. Do 10.07.2023 Wnioskodawca przesyła ostateczną wersję wniosku z systemu OSF do Działu Nauki i Projektów CM razem zedocxzgłoszeniem 20.45KB (dokument z akceptacją Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydział)
 
3. Po akceptacji Rektora na zgłoszeniu, Wnioskodawca generuje w systemie „wersję dla Ministerstwa” obejmującą wyłącznie cześć A wniosku oraz oświadczenia o zgodności danych podanych w systemie OSF, a następnie przesyła dokumenty do Działu Nauki i Projektów CM.
 
4. Wygenerowana części A wniosku zostaje podpisana przez Rektora podpisem elektronicznym oraz odesłana do Wnioskodawcy w celu zamieszczenia w systemie OSF.
 
5. Wnioskodawca dołącza dokument w systemie OSF z załączonym plikiem z podpisem elektronicznym oraz składa wniosek w systemie OSF (termin składania wniosków mija 31.07.2023)
 
 Rozliczenie wniosku
 
- w Dziale Nauki i Projektów CM: 14 dni przed terminem wyznaczonym w komunikacie MEiN
- w systemie OSF: zgodnie z komunikatem MEiN
 
 

 
Utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego lub utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB/ SPUBI) 
 
Informacje ogólne
 
Wnioski dotyczą utrzymania:
1) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
2) specjalnej infrastruktury informatycznej- składane są poprzez system teleinformatyczny OSF (https://osf.opi.org.pl)
 
 
 Akty prawne
 

 
Procedura składania wniosków
 
1. Wnioskodawca przesyła szkic wniosku z systemu OSF do Działu Nauki i Projektów CM do weryfikacji.
 
 
2. Do 11.08.2023 Wnioskodawca przesyła ostateczną wersję wniosku z systemu OSF do Działu Nauki i Projektów CM razem zedocxzgłoszeniem 20.45KB (dokument z akceptacją Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydział)
 
3. Po akceptacji Rektora na zgłoszeniu, Wnioskodawca generuje w systemie „wersję dla Ministerstwa” obejmującą wyłącznie cześć A wniosku oraz oświadczenia o zgodności danych podanych w systemie OSF, a następnie przesyła dokumenty do Działu Nauki i Projektów CM.
 
4. Wygenerowana części A wniosku zostaje podpisana przez Rektora podpisem elektronicznym oraz odesłana do Wnioskodawcy w celu zamieszczenia w systemie OSF.
 
5. Wnioskodawca dołącza dokument w systemie OSF z załączonym plikiem z podpisem elektronicznym oraz składa wniosek w systemie OSF (termin składania wniosków mija 31.08.2023)
 
 Rozliczenie wniosku
 
w Dziale Nauki i Projektów CM: 14 dni przed terminem wyznaczonym w komunikacie MEiN
w systemie OSF: zgodnie z komunikatem MEiN