Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

Z dniem 15.11.2017 r. dotychczasowe jednostki:

  1. Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
  2. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
  3. Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

zostały przekształcone w Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, podległy funkcjonalnie zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum a bezpośrednio prorektorowi właściwemu ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.
Centrum Symulacji Medycznych

 

 
   Szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej  
 

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

 

 Zajęcia ze studentami w CSM
 

 Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów
 

Materiały prasowe