COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej

Szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej