Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM (przekształcony)

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM (przekształcony)

Z dniem 15.11.2017 r. dotychczasowe jednostki:

  1. Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
  2. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
  3. Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

zostały przekształcone w Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, podległy funkcjonalnie zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum a bezpośrednio prorektorowi właściwemu ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.REGULAMIN sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w UMK
pdfZarządzenie nr 91 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2015 r.304.25 KB
pdfZałączniki - wzory druków362.96 KB
docZałączniki - wzory druków329.5 KB


PROJEKTY REALIZOWANE

 PROJEKTY ZAKOŃCZONE   
AKTUALNOŚCI


INTELIGENTNE SPECJALIZACJE


 HARMONOGRAMY KONKURSÓW  DOKUMENTY PROGRAMOWE
 
 UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE

 WZORY DOKUMENTÓW 
INSTRUKCJE 

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE


 PRZYDATNE LINKI