Uregulowania wewnętrzne

Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w UMK

 1. docZGŁOSZENIE wstępnej propozycji projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej106.5 KB
 2. docWNIOSEK o zgodę na aplikowanie o środki dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej184.5 KB
 3. docWNIOSEK o powołanie koordynatora projektu99 KB
 4. docWZÓR powołania do pełnienia funkcji koordynatora projektu102 KB
 5. docWZÓR pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji100.5 KB
 6. docWNIOSEK o założenie rachunku bankowego98.5 KB
 7. docWZÓR upoważnienia dla koordynatora projektu do dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi106.5 KB
 8. docWZÓR pełnomocnictwa dla koordynatora projektu101 KB
 9. docWNIOSEK o zatwierdzenie zbiorczego planu zamówień publicznych110.5 KB
 10. docDRUK ZAPOTRZEBOWANIA na zakup materiałów/ usług/ robót budowalnych111 KB
 11. docOŚWIADCZENIE o zachowaniu celów i trwałości projektu98.5 KB
 12. docZESTAWIENIE środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu109.5 KB
 13. docZOBOWIĄZANIE / oświadczenie o monitorowaniu trwałości projektu 101.5 KBRegulamin wynagradzania pracowników UMK za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznychUżytkowanie i ewidencja osób uprawnionych do Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w UMK