Przydatne linki

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/

Fundusze europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://www.mojregion.eu/

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER
https://www.sowa.efs.gov.pl/

Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia
http://www.zdrowie.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/

Ośrodek Przetwarzania Informacji
http://www.opi.org.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/