Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Collegium Medicum UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 Oferty należy składać
do 20 marca 2018 r. do godz. 9:00 do 23 marca 2018 r. do godz. 9:00 

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Dariusz Ługowski, e-mail: dariusz.lugowski@cm.umk.pl 
inż. Przemysław Nitecki, e-mail: przemyslaw.nitecki@cm.umk.pl 
tel. 52 585-39-91