Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie
żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego
w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)


grafika ilustracyjnaNaczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się udzielaniem porad dietetycznych, zarówno w ramach indywidualnej praktyki, jak i pracujących na co dzień w placówkach służby zdrowia, czy zakładach żywienia zbiorowego. Powyższe studia są także szczególnie skierowane do osób współpracujących ze sportowcami oraz prowadzącymi różnego rodzaju treningi sportowe. Tematyka studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta czy zasad żywienia zbiorowego. Ponadto w trakcie studiów dokładnie zostaną omówione zagadnienia związane z żywieniem klinicznym czy fizjologią wysiłku fizycznego. Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników studiów z aktualną wiedzą w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (zarówno w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego, jak i rekonwalescencji), suplementacji czy fitoterapii. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami farmakologii klinicznej w kontekście pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm ustroju. Omówione zostaną również zasady interpretacji laboratoryjnych i obrazowych badań diagnostycznych. Oddzielny moduł stanowić będą zagadnienia związane z organizacją gabinetu dietetyka, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem na rynku pracy (w tym z aspektami skutecznej promocji i konkurencyjności).


  I. Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  medyczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka
 Koszt studiów  3300 zł za 2 semestry


pdfProgram studiów390.98 KB
pdfPlan studiów430.07 KB


  II. Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  24 lutego 2018 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata z zakresu: dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, biologii, chemii i innych pokrewnych specjalności lub posiadających dyplom lekarza medycyny. W przypadku absolwentów innych kierunków kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 16 lutego 2018 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz


Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


  III. Kontakt  


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl


    Zasady organizacji i funkcjonowania studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zarządzenie w załączeniu).
    Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zarządzenie z załącznikiem w załączeniu).