Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

zdrowie - grafika ilustracyjnaStudia podyplomowe
w zakresie
organizacji opieki geriatrycznej,
długoterminowej i paliatywnej

 Naczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób sprawujących, organizujących i zarządzających opieką geriatryczną, długoterminową i paliatywną w placówkach społecznych i służby zdrowia.

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją ludzi w starszym wieku, psychologii klinicznej i rozwojowej okresu późnej dorosłości, polityki społecznej w rehabilitacji i pomocy społecznej, z zakresu organizacji i zarządzania oraz zagadnień prawnych. Mają umożliwić poznanie metod rehabilitacji i rewitalizacji, psychoterapii oraz praktycznego ich zastosowania w odniesieniu do osób w okresie późnej dorosłości. Studia rozwiną również umiejętności ogólne komunikacji międzyludzkiej, zarządzania i sztuki negocjacji.

  I. Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  społeczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 Koszt studiów  3000 zł za 2 semestry


pdfProgram studiów7.55 MB
pdfPlan studiów1.11 MB  II. Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  marzec 2018 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych i/lub zaangażowanych w opiekę nad osobami w starszym wieku.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, muzyki, sztuk plastycznych, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 28 lutego 2018 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz


Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  III. Kontakt  


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61, (+48) 52 585-36-16
i.cedrociborska@cm.umk.pl