Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad adaptacją pomieszczeń...

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad adaptacją pomieszczeń...

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad adaptacją pomieszczeń nr 9 i 10 na stolarnię i pomieszczenie socjalne w budynku D przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy
 

Oferty należy składać do 9 marca 2018 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje:
Dział Remontów i Inwestycji CM
mgr inż. Anna Janion-Lustig
e-mail: anna.janion@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-27