Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych i wf

mistrz USOSa19 lutego 2018 r. o godz. 12.00 rozpocznie się rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych dla studentów Collegium Medicum i będzie trwała do 24 lutego 2018 r. (II tura: 1-8 marca 2018 r.).

Internetowa rejestracja na zajęcia z języków obcych >>

20 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w systemie USOS rozpocznie się internetowa rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017/2018 i będzie trwała do 27 lutego 2018 r.

Studenci rejestrują się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując zajęcia do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.

Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci I roku studiów (I i II semestr) kierunków: biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, audiofonologia, fizjoterapia i ratownictwo medyczne.
Studenci I roku kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne oraz studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie rejestrują się internetowo, a zajęcia odbywają zgodnie z planem przedstawionym przez dziekanat.

Internetowa rejestracja na zajęcia wf >>