Prace remontowo-budowlane w obiektach CM zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 3 oraz ul. Jagiellońskiej 13-15

Prace remontowo-budowlane w obiektach CM zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 3 oraz ul. Jagiellońskiej 13-15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Prace remontowo-budowlane w obiektach CM zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 3 oraz ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy
 

Oferty należy składać do 28 lutego 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje:
Dział Remontów i Inwestycji CM
mgr inż. Anna Janion-Lustig
e-mail: anna.janion@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-27