COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Spotkanie Top 500

Spotkanie Top 500

Spotkanie Top 500 banerZapraszamy pracowników naukowych Collegium Medicum UMK na spotkanie informacyjne dotyczące programu Top 500 Innovators, które odbędzie się 23 stycznia 2015 r. w godzinach 10:10-11:30 w sali nr 132, w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy.

Program Top 500 Innovators ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników m.in. poprzez udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata. Szkolenia trwają 2 miesiące. Tematyka szkoleń:

  • współpraca nauki z gospodarką
  • zarządzanie badaniami naukowymi
  • komercjalizacja wyników badań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje (ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu.

Uczestnicy programu będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych.

Więcej informacji o programie www.top500innovators.org 

Dotychczasowi laureaci programu Top 500 Innovators z Collegium Medicum UMK:

Kontakt w sprawie spotkania:
mgr analityki med. Wiktor Sroka
Katedra i Zakład Chemii Leków
e-mail: wsroka@cm.umk.pl