Spotkanie Top 500

Spotkanie Top 500

Spotkanie Top 500 banerZapraszamy pracowników naukowych Collegium Medicum UMK na spotkanie informacyjne dotyczące programu Top 500 Innovators, które odbędzie się 23 stycznia 2015 r. w godzinach 10:10-11:30 w sali nr 132, w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy.

Program Top 500 Innovators ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników m.in. poprzez udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata. Szkolenia trwają 2 miesiące. Tematyka szkoleń:

  • współpraca nauki z gospodarką
  • zarządzanie badaniami naukowymi
  • komercjalizacja wyników badań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje (ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu.

Uczestnicy programu będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych.

Więcej informacji o programie www.top500innovators.org 

Dotychczasowi laureaci programu Top 500 Innovators z Collegium Medicum UMK:

Kontakt w sprawie spotkania:
mgr analityki med. Wiktor Sroka
Katedra i Zakład Chemii Leków
e-mail: wsroka@cm.umk.pl