Trzecia edycja „Top 500 Innovators”

Trzecia edycja „Top 500 Innovators”

Dr n. med. Agnieszka Siomek - zdjęcieDr n. med. Agnieszka Siomek, adiunkt w Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, znalazła się w gronie 40 laureatów trzeciej edycji "Top 500 Innovators". To największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego.

Wyjazd naukowców na dwumiesięczny staż do University of California w Berkeley w USA – jednej z najlepszych uczelni na świecie planowany jest już 27 maja 2013 r. W ramach programu staż, zarówno w Stanford University jak i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej, odbyło dotychczas 160 polskich naukowców.

Dr n. med. Agnieszka Siomek jest absolwentką Collegium Medicum UMK Wydziału Farmaceutycznego oraz studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Biochemii Klinicznej.
Główne zainteresowania naukowe dr n. med. Agnieszki Siomek skupiają się na roli statusu pro- i antyoksydacyjnego oraz zmian epigegentycznych w patogenezie chorób.