Top 500 Innovators

Top 500 Innovators

Mgr Wiktor Sroka z Katedry i Zakładu Chemii Leków znalazł się w gronie 116 laureatów trzeciej edycji "Top 500 Innovators". To największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego.

Wiktor Sroka - zdjęcieMgr Wiktor Sroka jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, gdzie pracował jako starszy technik, a obecnie - specjalista naukowo-techniczny. W roku 2011 odbył staż na Norweskim Uniwersytecie Technologii i Nauki w Trondheim w ramach projektu wymiany pracowników Uczelni organizowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. W 2012 roku został stypendystą Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization, EMBO), która ufundowała staż naukowy na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) w laboratorium kierowanym przez dr Ute Roessner w ramach „short-term fellowship”.
Główne zainteresowania naukowe mgr. Wiktora Sroki obejmują monitorowanie stężeń wybranych związków małocząsteczkowych oraz białek w płynach ustrojowych oraz ocena ich przydatności w procesie diagnozowania pacjentów z wybranymi nowotworami.

Program "Top 500 Innovators"Program "Top 500 Innovators" - banerma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.
W ramach programu staż w Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej odbyło dotychczas 160 polskich naukowców.

W czerwcu 2013 odbędzie się uzupełniająca rekrutacja do programu tak, aby w 2013 roku łącznie 160 uczonych mogło skorzystać z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata.

Więcej informacji o programie >>

Strona Stowarzyszenia Top 500 Innovators prowadzona przez uczestników programu >>