COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Aktualności

Aktualności

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2021/2022

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że trwają prace nad wyłonieniem ubezpieczyciela na rok akademicki 2021/2022 w zakresie ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).
 
 

Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje lipiec 2021

Rektor w lipcu wyróżnił stypendiami naukowców współautorów z Collegium Medicum UMK, których publikacje uzyskały 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.
 
 

Dyplom Ministra EiN za projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK

W ramach 14. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2021 (15-15.06.2021 r.) Minister Edukacji i Nauki nagrodził dyplomem, za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2020 r. projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK "Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych."
 
 

Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2020

28 lipca w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu nagrodzono laureatów plebiscytu „Osobowość Roku 2020”. W kategorii "Nauka" laureatem został prof. dr hab. Jan Styczyński kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
 
 

Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 lub 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.
 
 

Kurs preparatyki próbek

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej organizuje we wrześniu kurs preparatyki próbek.
 
 
 

Nasi Absolwenci

W imieniu całej Społeczności Akademickiej gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy powodzenia w życiu zawodowym oraz prywatnym!
Niech uzyskany dyplom stanie się potwierdzeniem zdobytej wiedzy i kompetencji.
 
 

Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.