Aktualności

Aktualności

21 września 2022 r. rusza rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Jak założyć firmę? Czy tylko człowiek przeżywa burzę hormonów? Kto kształtował życie polityczne w czasach II RP? Te i wiele innych tematów poruszą wykładowcy i wykładowczynie podczas wykładów ogólnouniwersyteckich. Z bogatej oferty zajęć proponowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu można wybrać wykłady w języku polskim i angielskim.


 
 

XVI INTEGRACYJNY SPŁYW KAJAKOWY „POŻEGNANIE LATA”

COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY SPŁYW KAJAKOWY DLA CZŁONKÓW FUNDACJI AKTYWNEJ REHABILITACJI I INNYCH ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.10.2022 r. (sobota)
 
 

Bydgoski Festiwal Nauki czeka na zgłoszenia!


W dniach 20-23 października 2022 r. odbędzie się się XII Bydgoski Festiwal Nauki, którego organizatorami są bydgoskie uczelnie wyższe. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, którzy mogliby zaprezentować wykład lub przeprowadzić zajęcia warsztatowe głównie dla młodzieży z naszego regionu do czynnego ucziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.


Warsztaty i wykłady odbywać się będą 20 oraz 21 października br. w budynkach naszej Uczelni,
natomiast pokazy...
 
 

Katedra Medycyny Sądowej CM UMK ponownie w pracy na rzecz IPN

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Katedra Medycyny Sądowej CM UMK kierowana przez prof. dr hab. Tomasza Grzybowskiego została ponownie wyłoniona do realizacji badań genetyczno-identyfikacyjnych w ramach umowy ramowej zawieranej na najbliższe trzy lata.
 
 

Kurs języka angielskiego medycznego online

Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie przygotowało ofertę kursu języka angielskiego medycznego online z myślą o przyszłych kandydatach na studia medyczne pragnących rozpocząć naukę z solidnymi podstawami znajomości słownictwa opisującego budowę ludzkiego ciała, struktury i funkcje poszczególnych jego układów oraz możliwe schorzenia i nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 
 

Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej - wykłady i warsztaty

W dniach 15-16 września 2022 r. w Bydgoszczy odbędzie się Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej organizowana przez Centrum Doskonałości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej” Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Katedry Urologii i Andrologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl”.
 
 

Plebiscyt Hipokrates 2022

Naukowcy oraz służby medyczne związane z Collegium Medicum UMK startują w plebiscycie Hipokrates 2022. Konkurs ma na celu wyłonienie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym. Patronem plebiscytu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a patronem ogólnopolskiej gali Ministerstwo Zdrowia.
 
 

Pilotażowy program stypendialny dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych

Pilotażowy program stypendialny skierowany jest do studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).
 
 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego.
 
 

Jednorazowe świadczenia pieniężne za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Rektor w sierpniu wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) świadczeniami pieniężnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.