Aktualności

Aktualności

Stypendia za publikacje dla pracowników Collegium Medicum

Stypendia za publikacje dla pracowników Collegium Medicum

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał jednorazowe stypendium pracownikom naukowym Collegium Medicum UMK reprezentującym Wydział Wydział Lekarski, Katedrę i Zakład Histologii i Embriologii, Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej oraz Katedrę Medycyny Sądowej.
 
 
Informacja dla kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Informacja dla kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia


Zgodnie z § 9 Zarządzeniem Nr 101 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji cudzoziemców na pierwszy rok prowadzonych w języku polskim studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na UMK w Toruniu w kampusie bydgoskim Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie: złożyć oryginały dokumentów, o których mowa w § 4...
 
 
Zapraszamy na studia podyplomowe!

Zapraszamy na studia podyplomowe!

Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi rekrutację na 6 kierunków:
 
 
WYNIKI KONKURSU

WYNIKI KONKURSU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ogłasza
WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
UMK W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY
I PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO NIEJ NA ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKI KONKURSU 752.43 KB
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE >>
 
 
Bydgoszcz wita!

Bydgoszcz wita!

Może jej dobrze nie znacie, może nie wiecie z czego słynie, i że jest taka piękna! Najpiękniejsza dla bydgoszczan i niezwykle przyjazna dla swoich gości. Teraz wita właśnie Was zapraszając do bliższego poznania. Spędzicie razem trochę czasu ;)
 
 
ZOSTAŃ BUDDY'M

ZOSTAŃ BUDDY'M

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum UMK na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym 2019/20 będziemy gościć 48 studentów z takich krajów jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Turcja oraz Rumunia. Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum UMK na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+. W...
 
 
II edycja warsztatów w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

II edycja warsztatów w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

Organizatorzy cyklu konferencji „Anestezjologia Interdyscyplinarna” i Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zapraszają na kolejne szkolenie w ramach pierwszego w województwiekujawsko-pomorskim i najprawdopodobniej pierwszego w Polsce cyklu warsztatów symulacji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności i programów wirtualnej rzeczywistości dla interdyscyplinarnego personelu medycznego.
 
 
Przedstawiciele Collegium Medicum w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania

Przedstawiciele Collegium Medicum w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania

9 lipca br. Prezydent Rafał Bruski wręczył powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy. W tym gronie znalazło sie az trzech przedstawicieli Collegium Medicum.
 
 
Konferencja naukowa 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy (zgłoszenia do 31.08.2019 r.)

Konferencja naukowa 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy (zgłoszenia do 31.08.2019 r.)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Miasto Bydgoszcz zapraszają na konferencję naukową pt. Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość, która odbedzie sie w dniach 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy.